De werkgroep Religieus erfgoed is volop bezig met het opstellen van een lijst van het religieus erfgoed in de stad.
We hebben aan de parochie St. Petrus Stoel gevraagd om een gesprek over leegkomende gebouwen in het noorden van de stad. Daar is 19 december over vergaderd door het parochiebestuur en daarna zouden we er iets van horen. Er is een vergelijkbaar verzoek gedaan aan de St. Jorisparochie voor een gesprek over de leegkomende gebouwen in het zuiden van de stad.