De werkgoep heeft na de vorige vergadering met enkele mensen de Gerarduskerk bezocht om te zien wat er verbouwd werd. Dat was meer dan het slopen van de jongere inbouw, waar vergunning voor was verleend. Na melding hiervan aan de gemeente is de bouw stil gelegd. Er is een bouwaanvraag ingediend voor het aanbrengen van vensters in de zijgevels en die is aangehouden door de gemeente. Ook is er in het kader van de pilot een bouwaanvraag voorgelegd aan onze werkgroep. Op de tekeningen hiervan is echter zo weinig te zien, dat niet duidelijk is, of en wat er beschadigd wordt door de voorgenomen bouwwerkzaamheden. We hebben hier op gereageerd met een verzoek van meer informatie/bestektekeningen.