We hebben geprobeerd van de casemanager van de gemeente informatie te krijgen over de Gerarduskerk, maar de man bleek totaal niet op de hoogte. Dit geval is geen uitzondering. Wij moeten dit in ons brede erfgoedoverleg bespreken met W. Canninga. De omgevingsvergunning voor de Gerarduskerk is aangehouden. Het is onduidelijk voor welke mogelijkheden wordt gekozen. Het is voor ons geen enkel probleem dat de latere inbouw wordt verwijderd. Er is echter sprake van dat de aannemer meer aan het slopen is. Wij gaan kijken en doen zo nodig aangifte. Er moet gehandhaafd worden.