Een recent gesprek met de projectleider was teleurstellend. Het enige resultaat: op ons voorstel wordt een visualisatie gemaakt van binnen- en buitenzijde van de kerk na uitvoering van de plannen aan de Kanaalstraat. Het verweerschrift van de gemeente Eindhoven betreffende bestemmingsplan en bouwvergunning van de Paterskerk, een dik pak papier, zal worden gedigitaliseerd. De Dela beweegt nog niet, maar ons gesprek met K. Franken gaat door. De gevel aan de Kanaalstraat is voor ons een breekpunt. Voor zover ons bekend heeft de gemeente wél, maar de Dela als belanghebbende partij, nog geen verweer naar de Raad van State geschreven.