De sigarenfabriek van Schröder aan de Vestdijk. Enerzijds wordt dit gebouw nog steeds met sloop bedreigd, staat immers op de ‘slooplijst’, zoals de hele straatwand tot de Tongelresestraat. Maar naar verluidt wordt op het ogenblik door de gemeente ook een onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarde van het gebouw.