De molenaar van de Genneper watermolen legt zich niet neer bij zijn verlies. Vooruitlopend op de verdere ontwikkelingen is de molen op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag geopend voor het publiek. Het rad draait dan en een vrijwillige molenaar geeft uitleg.