Twee leden van de werkgroep Ruimtelijke kwaliteit organiseren een workshop om kaders te ontwikkelen voor toetsing van hoogbouwplannen.