Er is overleg geweest met beleidsambtenaar R. Aarts over het herbestemmen van scholen (transformatie naar sociale woningbouw): Kootwijkstraat, Trudolaan, Allard du Hamelstraat en Barrierweg. Deze scholen zullen worden getransformeerd naar appartementengebouwen, waarbij veel monumentale kenmerken binnen en buiten worden gehandhaafd. De school Tongelresestraat 148 wordt opgeknapt (oude ingang hersteld), maar nr. 150 wordt gesloopt. Daar komen seniorenwoningen. Ook het achterterrein daar wordt deels bebouwd.