Er zijn drie bouwaanvragen bij de gemeente ingediend. Die betreffende het aanbrengen van kozijnen en ramen en parkeergelegenheid is nog aangehouden i.v.m. de parkeergelegenheid. De ramen en kozijnen waren al goedgekeurd. De betreffende documenten zijn echter niet steeds bij de juiste vergunningsaanvraag terechtgekomen. Die betreffende de ramen en de kozijnen is terechtgekomen bij de verleende vergunning voor de interne verbouwing voor het fitnesscentrum. Op verschillende tijdstippen zijn medewerkers van de gemeente ter plaatse geweest om de zaken te bespreken, maar er ligt niet vast wat er besproken is en welke toezeggingen daarbij zijn gedaan. Het verwijderen van de latere inbouw zou ter plaatse besproken zijn. Daaruit begreep de parochie dat er tegen verwijderen van beelden en altaar geen bezwaar bestond. Intussen is een vergunning verleend voor de interne verbouwing. In het algemeen dienen wij dus attent te zijn op ter plaatse gemaakte afspraken door medewerkers van de afdeling monumenten of de CRK, waarvan niets schriftelijk vastligt. De gemeente ziet nu ook in, dat bij monumenten duidelijk moet zijn welke elementen van het interieur aard- en nagelvast deel van het monument zijn. Wijzigingen daaraan zijn vergunningsplichtig en daar moet de eigenaar dan op worden gewezen. De architect heeft bij de CRK een toelichting gegeven. Door de openbaarheid van de vergadering was de pers direct op de hoogte.