De werkshop over de hoogbouw was een succes. Elf mensen hebben met elkaar gediscussieerd. Twee deelnemers van onze stichting verwerken de resultaten in een nieuw concept, waarover op 23 mei verder wordt gepraat. Een brief van één A4-tje met onze visie op de hoogbouwproblematiek wordt gestuurd aan de formateurs van de nieuwe coalitie.