Er is gesproken met de gemeente (R. Aarts en L. Bertels) over de pilot met de bouwvergunningen. De bouwplannen moeten door Laura Bertels geanonimiseerd worden voordat zij die verstuurt en dat kost veel tijd. Zij zal daarom onbelangrijke plannen niet meer doorsturen, maar ons dat dan wel melden. Wij kunnen die dan alsnog opvragen. Ook worden wij voortaan geïnformeerd wat de commissie Ruimtelijke Kwaliteit CRK) met onze inbreng doet.