Het lijkt de werkgroep Monumentale gebouwen en complexen zinvol om voor het project Mariënhage een projectgroep samen te stellen (Groen, Ruimtelijke kwaliteit, Monumenten). J. Hüsken zal daarvoor een aanzet geven. Het plan reikt tot aan de Dommelstraat en betreft dus ook de bank, de directeurs- en de chauffeurswoning. De gemeente heeft de gegadigden gevraagd om de fabriek en de flat in hun plannen ‘zo mogelijk te sparen’.