Met de afdeling Monumenten is overleg geweest i.v.m. de aanvraag voor de verbouwing van de H. Hartkerk aan de Ploegstraat tot conferentieruimte. Dit ook met het oog op het verwijderen van interieurdelen. De banken zullen worden verwijderd; daaronder bevindt zich zand. Het is de bedoeling dat vloertegels elders in de kerk gespaard worden.
Het bisdom wil het Clarissenklooster verkopen. Het blijkt moeilijk, zo niet onmogelijk contact met het bisdom te krijgen. Wie is hier de makelaar?