Onze stichting heeft met Kolen gepraat. Trefpunt Groen heeft ook met Kolen gepraat. Die wil een bestemmingsplan opstellen en begint weer bij het nulpunt. Hij zoekt een maatschappelijk bestemming. Wij mogen ideeën aandragen.