Een projectgroep van Philips o.l.v. Jan Hommen heeft dertien partijen ontvangen. Geen enkele partij had duidelijke plannen met het Evoluon zelf. Het monument mag straks niet worden verkocht
zonder instemming van Philips en van de gemeente.