De H.Hartkerk aan de Ploegstraat en de Gerarduskerk hebben nu een herbestemming. Er is een omgevingsvergunning afgegeven voor het parkeren bij de Gerarduskerk en de vensters in de zijgevel van de kerk.