De werkgroep Ruimtelijke kwaliteit heeft overleg gehad over de bouw van de Nieuwe Eindhoven op de hoek Vestdijk-Raifeissenstraat en is enthousiast over dit ‘gebouw op poten’.
Opnieuw zijn er berichten naar buiten gekomen over nieuwbouw/hoogbouw op de kop van het kanaal. We houden dit in de gaten.