Er zijn aanpassingen gedaan aan het plan voor de verbouwing van het stadhuis, waarover wij nog zullen worden geïnformeerd.
De verbouwing van het stadhuis blijft een zorgenkindje. Op het dak zouden zonnecollectoren worden geplaatst. De werkgroep zal dit nog nader bekijken.
De Stadhuistoren is gerenoveerd. In de lifthallen zit een kunstwerk (tegelstructuur) van Peter Struycken die mee heeft gelopen in de bouwkundige renovatie. De renovatie is afgerond. Het kunstwerk is deels vernietigd, maar is mogelijk nog te redden. Een statement hierover zal volgen.