Met Stam & De Koning is overleg geweest over de Bakermat aan het zg. Marconiplein, dat helaas sterk versoberd is t.o.v. het oorspronkelijke plan.