Met Stam & De Koning is overleg geweest over de nieuwbouw op het terrein van de voormalige Tivolikerk, waarvan het nieuwe plan een verbetering is t.o.v. het eerdere, maar zonder dat wij er tevreden over zijn.