Er wordt weer voortgang gemaakt met het plaatsen van informatiebordjes over historisch erfgoed. Gepland staan onder meer het NRE-terrein en het woonhuis, het koetshuis en de orangerie van het complex De Laak.