Tongelresestraat 434 betreft een eenvoudig pandje dat typerend is voor de lintbebouwing. Wij zijn tegen de sloop en zullen bij de gemeente een zienswijze indienen.