Het heeft Philips gestoord dat de Gemeente Eindhoven niet met een prominente afgevaardigde aan de beoordelingscommissie heeft plaatsgenomen. Voor 12 oktober is een gesprek over het Evoluon gepland met P. Goevaarts. De erfgoedverordening en de cultuurhistorische waardenkaart bieden volgens F. Spijkers voldoende bescherming voor het Evoluon en het park.
Het ligt in de bedoeling dat de werkgroep een inventarisatie gaat maken van alle kunst in de omgeving van het stadhuis en het Van Abbemuseum. Het zou zinnig zijn ook iets dergelijks te doen in de omgeving van het Evoluon. Daarbij zou dan ook gekeken moeten worden naar kunst in de kelder.