De krakers moeten de Vlokhovense kerk verlaten. Er komen zorgappartementen in het gebouw.
De groep heeft een rondleiding gehad van Nico van Dongen in de H. Hartkerk aan de Ploegstraat. Daarbij is een toelichting gegeven op de herbestemming.