Bij het laatste gesprek met Winy Maas bleek dat bij de discussie over de binnenstad onvoldoende rekening wordt gehouden met de cultuurhistorie. A. Spijkers heeft daarom een aanvullende notitie opgesteld bij onze eerdere visie op de binnenstad en geeft daar een uiteenzetting van. De geschiedenis van de stad moet herkenbaar worden gehouden en leesbaar worden gemaakt in het stadsbeeld. Dat dit nu niet gebeurt, blijkt onder meer uit de plannen voor de Vestdijk. De programmaleider ruimtelijke kwaliteit bleek niet op de hoogte te zijn van eerdere besluiten hierover van de gemeenteraad. Onze notitie zal worden toegestuurd aan de Raad. Ook moet hierover worden gesproken met de wethouder die voor de binnenstad verantwoordelijk is en met Winy Maas. Van de notitie zal een samenvatting worden gemaakt voor de pers en voor onze website.
Op de Demer en op de Markt zijn proefstroken te zien van de nieuwe bestrating voor de binnenstad.