Er is op initiatief van wethouder Torunoglu een nieuw gesprek geweest met de DELA, waarbij werd toegezegd dat de biechtstoelen met de bogen gespaard zullen worden. Achter de bogen komen dan ramen. Een poging van ons om, lopende de discussie, de uitspraak van de Raad van State uit te stellen, mislukte. Bij contact met de Raad bleek dat wij konden kiezen tussen niets doen of binnen 24 uur onze procedure staken. Tot dat laatste is daarop besloten. Wij hadden inmiddels de toezegging zwart op wit met een handtekening van de wethouder. Blijven de biechtstoelen gespaard, dat geldt niet voor de deur in het transept. Die wordt vervangen door een glasplaat. Wel zal de deur bewaard worden. In de pers kreeg de wethouder alle eer voor de overeenkomst. Dat moet in de toekomst worden rechtgetrokken. Dat de biechtstoelen er straks nog zijn, is aan onze stichting te danken.