De werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit heeft er geen probleem mee om Tongelresestraat 353 te slopen en te vervangen door een gebouw met twee lagen onder een kap, terwijl dit oude winkel-woonhuis van schildersbedrijf Kuyten een mooi voorbeeld is van de oude bebouwing aan de radialen. Wat willen we nu met de radialen? De werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit ziet dit geval als een uitzondering, maar heeft enige tijd geleden wel een nota naar de gemeente gezonden, waarin aandacht gevraagd wordt voor het met zorg omgaan met de radialen. Het is wel nodig de nota over de radialen te actualiseren t.a.v. de panden en daar wordt ook al door een groepje leden aan gewerkt.