Er zijn door Philips drie gegadigden geselecteerd die een witboek mogen inleveren. Wij hebben met alle partijen gesproken. Wij zullen onze bevindingen aan de gegadigden doorsturen. De werkgroep wordt opgeheven.