Op het Brainport Park krijgt het riviertje de Ekkersrijt een dalbreedte van 30 meter als compensatie voor het verlies aan natuur elders.
Het vliegveld wil een gesprek over de bouw van een nieuwe parkeergarage.
Het overleg in de klankbordgroep (BIC) met de buren (waaronder PSV en De Grote Beek) loopt nog niet optimaal.