De werkgroep heeft een werkbezoek gebracht aan het Stadswandelpark en gaat zich beraden over de situatie van de kunstwerken.
Er is met de gemeente gesproken over het kunstwerk van Struyken in het stadhuis. Men was het eens met onze visie en  zal met de architect Van Rangelrooy overleggen over het herstel van eventuele schade.