Het idee is gerezen om eigenaars van monumentenpanden en karakteristieke gebouwen uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst (met hapje en drankje). Deze mensen zijn dikwijls niet gelukkig met de status van hun eigendom. Op de bijeenkomst zouden ze moeten horen hoe belangrijk monumenten voor de stad zijn en dat zij trots op hun bezit mogen zijn. Ook zouden ze informatie moeten krijgen over onder meer subsidiemogelijkheden. De bijeenkomst zou moeten worden georganiseerd door de gemeente.
De gemeente wil het erfgoedhuis verkopen. Omdat onrust ontstaat onder de bewoners van het pand (Eindhoven in Beeld archeologie en de vrijwilligers archeologie AVKP) is door o.a. Tonnie van de Rijdt, Ria Berkvens en Nico Arts een nota opgesteld die aan B en W en de Raad zal worden aangeboden. Daarin de vraag: welke intenties heeft de gemeente met het Eindhovense erfgoed en is die bereid daar ook geld aan uit te geven en faciliteiten aan te bieden. Wij zullen deze nota steeds aanhalen en bespreken, als wij met raadsfracties en met de wethouders praten.
Er is wat verwarring over de bouwvergunning voor het oude pand Hoogstraat 351. Een eerdere vergunning waarover wij onze mening hadden gegeven was vervallen en wij kregen de aanvraag voor een nieuwe vergunning niet te zien, omdat die ongeveer gelijk was aan de eerste. Onze mening over onderdelen van die vergunning is ook nu weer door de afdeling monumenten van de gemeente aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit doorgegeven.