Samen met enkele ambtenaren is een fietstocht over Strijp S en T gemaakt om de verkeerssituatie te ervaren. Wij zullen daar een nota over schrijven.
“Haasje over” wordt noch door de werkgroep Strijp S/T, noch door de werkgroep monumenten als een bedreiging voor de monumenten ervaren.