Wij menen dat de gemeente verantwoordelijk is voor de kunst in de openbare ruimte en dus ook voor de medaillons op de muur aan de PSV-laan. De gemeente heeft een ambtenaar die verantwoordelijk is voor het onderhoud, maar zijn taak is beperkt. Hij heeft geen tijd om de stad in te gaan. Als er meer moet gebeuren zou dat de taak van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn, meent de gemeente. Afgezien van de vraag of dat inderdaad haar taak is, heeft die daarvoor echter noch de kennis, noch de nodige bevoegdheden. De werkgroep zal hierover met de C.R.K. contact opnemen. Hoe pakken andere steden dit probleem aan? De gemeente vindt de muur aan de PSV-laan te onderhoudsgevoelig. Er moet over dit probleem worden gepraat met wethouder Steenbakkers.