Er is afgesproken dat de werkgroep Groen leading zal zijn v.w.b. Genneper Parken, ook als over de graanschuur of de molen wordt gepraat.