Het klooster aan de St. Claralaan is door het bisdom verkocht aan CRA, dat (ook) met ons wil praten. Het complex blijft intact. De eis om er een maatschappelijke functie in onder te brengen, is inmiddels niet meer relevant. Er komt een hotel of een woonfunctie in. Er zal een klankbordgroep worden opgericht van belanghebbende buurtbewoners.