Wij lijken op het ogenblik buiten spel te staan. Pas als de gemeente, de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de Dela tot overeenstemming zijn gekomen, worden wij ingelicht. Wij kunnen dan nog alleen bezwaar maken tegen de afgegeven vergunning.