De Bakermat wordt eenvoudiger uitgevoerd dan aanvankelijk in de bedoeling lag. Intussen wordt nog druk gediscussieerd over de soort stenen en de wijze van metselen. De juiste metselaars voor dit soort werk schijnen schaars te zijn.