Wij hebben geen problemen met de bebouwing van de terreinen Vogelzang en Van de Ven & C.o. Vanuit de buurt komen nogal wat bezwaren.
De plangrens van het ontwerpbestemmingsplan voor een nieuwbouwplan bij het Mimosaplein loopt dwars door de Don Boscokerk. Dit zal later op problemen kunnen stuiten. Wij hebben deze plannen niet er inzage gehad.
Schuttersbosch is een experimenteergebied in het kader van het nieuwe welstandsbeleid. Individuele belangen botsen met collectieve belangen. Als maximaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, komt het beeldkwaliteitsplan zwaar onder druk te staan, zoals eerder al werd vermoed.