De voorzitter van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit wil nog geen goedkeuring geven aan het plan voor de Bakermat. Wij gaan met de commissie in gesprek en besluiten de gemeente een brief te sturen om erop aan te dringen de bouw mogelijk te maken.