Er is een nieuw gesprek gepland met Winy Maas over de ruimtelijke ontwikkelingen in de binnenstad. Daarin zal ook aandacht worden geschonken aan de cultuurhistorie. Twee leden van de werkgroep zijn aanwezig geweest bij het overleg over de bestrating van de binnenstad. Het zou zijn toe te juichen als de begrenzing van de oude stad (dat is de stad zoals Van Deventer die in 1560 tekent) op een of ander manier kan wordt aangegeven. Het deel ten zuiden van de Dommel tot de Geldropseweg hoort formeel niet bij de oude binnenstad. De groep heeft met één raadsfractie een gesprek gehad over hoogbouw en de binnenstad. Er was bij de fractie duidelijk behoefte aan informatie, men is slecht op de hoogte van het eigen beleid. De fractie heeft gevraagd naar een vervolg over een aantal maanden.