Er zijn nog drie partijen over, die kans maken op het VDMA-terrein. Foolen & Reijs is afgevallen. Het is niet helemaal duidelijk welke eisen de gemeente aan de ontwikkelaars stelt. De gemeente schijnt nu alleen eisen te stellen t.a.v. de sociale woningbouw. De zusterflat en de lucifersfabriek lopen gevaar. Na toestemming van de gemeente zouden die gesloopt mogen worden. We richten voor het terrein een projectgroep op.