In verband met de mogelijke aanleg van een ruit is het de vraag of Bokt nog moet worden beschermd. Er is weinig monumentaals meer aan de bouwwerken te herkennen. Toch leeft ook de gedachte dat het groen bescherming waard is. De werkgroep monumenten heeft dus geen eenduidige mening.