Bestemmingsplan II Gestel buiten de Ring 2020 (Mascagnistraat)

Aan:    Gemeente Eindhoven

 

Datum:  7 september 2022

 

 

Onderwerp: Reactie op bestemmingsplan II Gestel buiten de Ring 2020 (Mascagnistraat)

 

Geachte heer/mevrouw

 

Het in het kader van het met de gemeente afgesproken vooroverleg toegestuurde bestemmingsplan II Gestel buiten de Ring 2020 (Mascagnistraat) geeft ons aanleiding tot de volgende opmerkingen.

 

Per saldo zal dit voorontwerp meer groen op leveren dan in de oude situatie. Vanuit het groenbeleidsplan ligt er een ambitie die verwerkt is in dit ontwerp, meer groen en grastegels voor parkeerplaatsen.

Ook is er een boomeffect analyse opgesteld waarin kap en compensatie maar ook het snoeien van bomen is beschreven.

Daarnaast is er behoorlijk ingezet op biodiversiteit planten, struiken, bomen en nestgelegenheid

Ook is er uitdrukkelijk rekening gehouden met tuingroen wat d.m.v. het project Struikrovers een nieuwe bestemming kan krijgen.

 

Naast deze opmerkingen over het in het plan opgenomen groen, sluiten wij ons aan bij de reactie van de Stichting Wederopbouw Erfgoed Eindhoven op dit plan.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de Henri van Abbe Stichting,

 

W.S. Seuren, voorzitter

 

M.T. Hermanussen, secretaris

 

Deze brief in PDF downloaden:

Bestemmingsplan II Gestel buiten de Ring 2020 (Mascagnistraat)