Bestemmingsplan XII Woensel buiten de Ring II 2006

Aan:    Gemeente Eindhoven
Mevr. D. van Hoof
Datum:  8 september 2022

 

Onderwerp: Reactie op bestemmingsplan XII Woensel buiten de Ring II 2006

 

Geachte mevrouw Van Hoof/ Beste Deirdre

 

Het in het kader van het met de gemeente afgesproken vooroverleg toegestuurde bestemmingsplan XII Woensel buiten de Ring II 2006 (1e Lieven de Keylaan-
Dr. Cuyperslaan) geeft ons geen aanleiding tot opmerkingen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de Henri van Abbe Stichting,

 

 

 

W.S. Seuren, voorzitter

 

M.T. Hermanussen, secretaris

 

 

Deze brief in PDF downloaden:

Bestemmingsplan XII Woensel buiten de Ring II 2006