Brief aan de fracties m.b.t. verleden en toekomst van Eindhoven

Brief aan de fracties m.b.t. verleden en toekomst van Eindhoven