Brief aan de gemeente, afdeling vergunningen, m.b.t. ontwerp-omgevingsvergunning Tongelresestraat 434

Brief aan de gemeente, afdeling vergunningen, m.b.t. ontwerp-omgevingsvergunning Tongelresestraat 434