Brief aan B&W en de gemeenteraad m.b.t. verpaupering monumentale gebouwen

Brief aan B&W en de gemeenteraad m.b.t. verpaupering monumentale gebouwen

Brief aan B&W en de gemeenteraad m.b.t. vervolginspectie Steentjeskerk

Brief aan B&W en de gemeenteraad m.b.t. vervolginspectie Steentjeskerk

Brief aan B&W m.b.t. dreigende sloop ABN-AMRO-gebouw Stadhuisplein

Brief aan B&W m.b.t. dreigende sloop ABN-AMRO-gebouw Stadhuisplein