Brief aan Bureau Franken m.b.t. herbestemming Mariënhage, Paterskerk en Augustinianum

Brief aan Bureau Franken m.b.t. herbestemming Mariënhage, Paterskerk en Augustinianum

Brief aan het Cuypersgenootschap m.b.t. bestemmingsplan Binnenstad (Mariënhage)

Brief aan het Cuypersgenootschap m.b.t. bestemmingsplan Binnenstad (Mariënhage)

Brief aan B&W m.b.t. advies wijziging bestemmingsplan Binnenstad (Mariënhage)

Brief aan B&W m.b.t. advies wijziging bestemmingsplan Binnenstad (Mariënhage)

plaatsing stootblok op Strijp S (17-02-2017)

Plaatsing stootblok op Strijp S