Het 18 Septemberplein is verder aangetast door het plotseling verschijnen van ‘de druppel’. Dat schijnt te zijn gebeurd op verzoek van Trudo. De Commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit schijnt geen bezwaar te hebben gehad. Wij worden hier zo langzamerhand moedeloos van.

Realisatie is nagenoeg voltooid. Project wordt voorlopig afgevoerd.

Op het 18 Septemberplein wordt door de gemeente een boompje geplant om er een groen tintje aan te geven. Deze schaamstruik zal alles zijn wat er over is van ons boulevard-idee.

Binnenkort volgt een uitspraak door de voorzieningenrechter over de Blob. Vraag is, of op het moment van de uitspraak alle informatie bij de rechter aanwezig was.

De bestuursrechter gaat op 6 februari de zaak rond de blob nog eens bekijken. Gezien de door de gemeente toegepaste juridische constructies, is er alle hoop op een voor ons gunstige uitspraak.

De procedure bij de rechtbank tegen de blob op het 18 Septemberplein loopt nog. Waarschijnlijk wordt het bezwaarschrift toegewezen. Het is zeer de vraag of er daarna nog een nieuwe poging zal worden gedaan het project te realiseren. Er bestaat een goede kans dat projectontwikkelaar Heijmans ervan afziet.

B&W lijken uit angst voor de projectontwikkelaar het Blob-project te steunen. Wij blijven tegen en Trudo eveneens.

We hebben een bezwaarschrift ingediend met betrekking tot de gang van zaken bij de activiteiten op het 18 Septemberplein. Communicatie over een mondelinge toelichting op een hoorzitting was onduidelijk met als gevolg dat alleen het bouwconcern Heijmans is verschenen. Vervolgens is een ambtelijk antwoord gegeven aan de bezwaarmakers. Daarmee dekt de gemeente zich juridisch volledig in (geschreven door de adjunct-gemeentesecretaris?). Feitelijk hebben wij als bezwaarmaker wel gelijk, maar door gebruik (misbruik) te maken van een artikel 19-constructie hebben we geen poot om op te staan.

Er zou een hoorzitting komen over de bezwaren tegen de blob (alias de ‘Drol’ van Corrie de Leeuw). Er was vooraf niet bekendgemaakt wat het standpunt van de gemeente is. We zijn er daarom niet heengegaan. Ook woningbouwvereniging Trudo heeft geen reactie ontvangen op de door hen gegeven bezwaren. De hoorzitting heeft uiteindelijk dus niet plaats gevonden.

Wij waren te laat om een zienswijze in te dienen tegen de plaats van het blobgebouw. Trudo was wel op tijd.