De abri aan de Wal is voorlopig gered. Er is door de gemeente geld beschikbaar gesteld.

Antwoord op raadsvragen D66 m.b.t. abri Rietveld

Antwoord op raadsvragen D66 m.b.t. abri Rietveld

De werkgroep heeft een brief aan de Raad gestuurd waarin gepleit wordt voor het behoud
van de abri van Rietveld. Er wordt daarbij opgemerkt, dat de keuzes die de (nieuwe) cultuurstichting
maakt voor de toekenning van gemeentelijke subsidies vaak geheel onduidelijk en
onbegrijpelijk zijn.

Raadsvragen D66 m.b.t. einde abri Rietveld

Raadsvragen D66 m.b.t. einde abri Rietveld

Er wordt gewerkt aan de plaatsing op de monumentenlijst van de abri van Rietveld.

De Henri van Abbestichting treft voorbereidingen voor de aanvraag tot plaatsing op de monumentenlijst de abri van Rietveld.

De abri wordt door de Henri van Abbestichting voorgedragen als gemeentelijk monument.